HEPYAŞAM DERNEĞİ

BU 28 TEMMUZ'DA KADIKÖY'DEYİZ

 

28 TEMMUZ DÜNYA HEPATİT GÜNÜ TÜRKİYE İÇİN DURUM SAPTAMASI

VE YAPILMASI GEREKENLER 2013

           

Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü (World Healty Organization), Dünya Hepatit Birliği (DHB-World Hepatitis Alliance) ve Türkiye’deki yol arkadaşları;

Türk Karaciğer Vakfı (TKV)

Hepatitle Yaşam Hasta ve Hasta Yakınları Toplumsal Bilgilendirme, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (Hep Yaşam)

olarak, 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü 2013 etkinliklerini sizlerle paylaşmak ve ülkemizde viral hepatitle ilgili gerçeklere dikkatinizi çekmek isteriz.

1960’lı yıllarda hepatit B virüsünün (HBV) keşfi ve daha sonra HBV aşısının geliştirilmesi çalışmaları ile 1976 yılı tıp alanında Nobel ödülünü kazanan Prof. Blumberg’ in (Baruch Samuel Blumberg) 2011 yılında ölümünden sonra, doğum günü olan 28 Temmuz tarihi Dünya Hepatit Günü olarak belirlenmiş ve bütün ülkelerde her yıl DHB ve dünya sağlık örgütü (“World Health Organization”) tarafından belirlenen etkinliklerle değerlendirilmektedir.

            TKV, Hep Yaşam Derneği ve viral hepatitle ilgili diğer ulusal sivil toplum örgütleri olan Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD) ve Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD) üyeleri olarak bu yıl 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü saat 11.30 da Kadıköy İskele Meydanı’nda toplanarak viral hepatitlerin (özellikle hepatit B ve hepatit C) önemine dikkat çekmek ve farkındalığı arttırmak için etkinlik yapacağız.

Hepinizi bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz.

 

VİRAL HEPATİT İLE İLGİLİ TIBBİ GERÇEKLER

 1. Dünyada 350 milyon hepatit B, 150 milyon da hepatit C hastası olmak üzere 500 milyon kişi kronik hepatitlidir. Bu kişiler çoğu enfeksiyonlu veya hasta olduğunu bilmemektedirler ve en önemli bulaş kaynağıdırlar. Ayrıca yaşamları boyunca karaciğer sirozu ve/veya karaciğer kanseri hastası olma riski altındadır. Yılda yaklaşık 1 milyon kişi hepatit B veya hepatit C’ye bağlı hastalıklardan ölmektedir.
 1. Türkiye’de 3 milyon kişi hepatit B ve yaklaşık 750 bin kişi hepatit C hastasıdır. Ülkemizde hepatit B (+ Delta hepatiti) ve hepatit C, karaciğer sirozu ve kanserin en sık sebebidir. Karaciğer nakli yapılan her üç hastanın ikisinde sebep hepatit B veya hepatit C’dir. Hepatit B sayısal olarak ve sonuçları bakımından daha büyük bir sorundur. Karaciğer sirozu ve karaciğer kanseri hastalarında sebep olarak hepatit B ve hepatit C sıklığı sırasıyla %50 ve %25 civarındadır.
 1. Son 2o yıl içinde büyük güvenli hepatit B aşıları ile yapılan başarılı aşılama programı (bütün yenidoğanlar, ilk ve orta öğrenim çağındaki çocuklar ve risk gruplarının aşılanması) sayesinde hepatit B (+ Delta) infeksiyonu sıklığının ve sebep olduğu hastalıkların azalmasıdır. Ülkemizde hedef kitlenin yaklaşık %90’ını kapsayan hepatit B aşılaması sonucu 20-30 yaş grununda hepatit B sıklığı (%2.7) , 40-50 yaş grubuna (%5.3) göre yaklaşık %50 daha azdı
 1. Hepatit C için aşı geliştirilmesi çalışmaları başarısızdır. Kan merkezleri ve hastanelerde yapılan taramalarla hepatit C bulaşı büyük oranda önlenmiştir. Mevcut hastaların başarılı tedavisi ile bulaş kaynakları da azalmaktadır. Son yıllarda yeni ve etkili ilaçların devreye girmesi ile hepatit C’de kalıcı tedavi (kür) oranları %70-80’e ulaşmıştır. Erken dönemde ve hastalık daha ilerlememiş iken tedavi daha etkilidir. Önümüzdeki yıllarda daha da etkili ve yan etkisi az ilaçlar beklenmektedir.
 1. Bütün dünyada hepatit B ve hepatit C tedavisi belirli kriterlere göre ve iyi tanımlanmış tedavi rejimleri ile yapılır. Özellikle hepatit C tedavisi görece pahalıdır ve sosyal güvenlik kurumu bazı kısıtlamalar getirmektedir. Bu kısıtlamalar çoğu kez bilimsel veriler ile çelişmekte ve tedavi edilmesi gereken bir çok hastanın ilaçlara ulaşmasını engellemektedir.
 1. Hepatit B’de tedavi edilmesi gereken hastalarda ilaçlarla ilgili kısıtlamalar kaldırılmalıdır. Yapılan çalışmalar pahalı oldukları için kullanımları kısıtlanan ilaçlarla tedavinin maliyet-yarar yönünden daha iyi konumda olduğunu ve tercih edilmeleri gerektiğini göstermiştir.
 1. Hepatit C için ABD ve batı Avrupa ülkelerinde (Fransa, Almanya vb) daha çok hastada erken tanı ve etkili ilaçlarla tedavi uygulamaları gündemdedir. Böylece hasta havuzu küçültülerek bulaş yolları önlenmiş olacaktır. Amaç 2025’lerde hepatit C’nin marjinal bir hastalık haline gelmesini sağlamaktır. Bunun için belirlenen hedef kitlelerde hepatit C taraması önerilmektedir. Örneğin Amerika’da “baby boomers” denilen 2. Dünya savaşı sonrası 1945-1965 arasında doğanların mevcut hepatit C hastalarının üçte ikisini teşkil ettiği ve mutlaka hepatit C taraması yaptırmaları konusunda uyarılmaları gibi…
 1. Ülkemizde ise etkili hepatit C taramaları 1995 yılından itibaren yaygın olarak yapıldığından, 1995 yılı ve öncesi ameliyat geçiren, kan ve kan ürünleri transfüzyonu yapılanlar mutlaka hepatit C taramasından geçirilmelidir. Bu erken tanı ve etkili tedaviyi sağlayabilir.
 1. Diğer viral hepatitler olan hepatit A ve hepatit E ise kronik infeksiyon yapmaz, yani siroz ve kansere sebep olmazlar. Ancak seyrek olarak (bin hastada bir kişi) akut karaciğer yetersizliği ve ölüme yol açabilirler. Ülkemizde hepatit A çok sıktır ve çocukluk çağında geçirilir. Erişkinlerin %90’ı hepatit A geçirmiştir ve antikor pozitiftir, yani bağışıktırlar. Çocukluk çağında veya hepatit A geçirmemiş erişkinlerde hepatit A aşısı önerilmektedir. Etkili bir aşıdır.

TOPLUMSAL ve SOSYAL YÖNLERİ İLE VİRAL HEPATİT SORUNU

 1. Viral hepatit bulaşıcı olması ve ciddi hastalıklara yol açması sebebiyle kişinin sosyal hayatını kısıtlayan bir olgudur. Ancak bu kısıtlamaların çoğu bilimsel bilgiye dayanmaz ve gereksizdir.
 2. En önemli sorun hepatit B veya hepatit C’li kişilerin sosyal ve toplumsal hayattan ve aktivitelerden dışlanmasına sebep olan damgalanmadır (“stigmatizasyon”). Bu sebeple insanlar hastalıkların gizlemekte ve bulaş kaynağı olmaya devam etmektedir.
 3. Halbuki gerek hepatit B gerekse hepatit C’li hastaların normal günlük aile içi veya dış yaşamlarında ve iş hayatlarında (sağlık personeli, seks işçisi gibi özel durumlar hariç) başkalarına hastalığı bulaştırma riski yoktur. Herhangi bir kısıtlama gerekmez.
 4. Ülkemizde evlilik öncesi, spor kulüplerine veya yüzme havuzu tesislerine üyelikte, işe girişlerde ve bazı diğer hallerde (askerlikte, cezaevlerinde vb) özellikle hepatit B ve C taramaları yapılmaktadır. Aslında bu uygulama bir çok hepatitli kişide erken tanı konulmasını ve tedavi olmalarını sağlar, bu yönü ile çok yararlıdır. Söz konusu taramalarda hepatit saptanan kişilere bilgi verilmeli ve bir uzman doktorla görüşmeleri tavsiye edilmelidir. Hepatit B veya hepatit C pozitif kişiler eğer karaciğer hastalıkları engel olmuyorsa her türlü sportif aktiviteye (amatör veya profesyonel) katılabilirler. Özellikle de havuza girmelerinde hiçbir sakınca yoktur.
 5. Taramalarda saptanan hepatit B ve hepatit C’li kişilerde ve özellikle de sağlık personelinde gerekiyorsa ilaç tedavisi yapılarak bulaş riski sıfırlanmalıdır.

DHB, TKV, Hep Yaşam derneği ve diğer kuruluşların amacı dünyada ve Türkiye’de her 12 kişiden birisini etkileyen hepatit B veya hepatit C gibi ciddi hastalıkların uzun vadede eredikasyonu, yani yok edilmesidir. Bu da ancak ilgililerin ve genel olarak toplumun viral hepatit ve sonuçları hakkında bilgilendirilmesi, farkındalık ve duyarlılığın arttırılması ve sağlık sektöründe bu amaçla daha çok harcama yapılması ile mümkün olacaktır.

Saygılarımızla.

Prof. Dr.Yılmaz Çakaloğlu

Türk Karaciğer Vakfı Başkanı

    

Prof. Dr. Fehmi Tabak

Viral Hepatit Savaşım Derneği Başkanı

 

Dr. Hilal Ünalmış Duda (Ph.D)

Hepatitle Yaşam Derneği Başkanı

 

Program :

10.00

Beşiktaş İskele’sinde toplanılacak.

10.45

Şehir Hatları Vapuru ile Kadıköy’e geçilecek

11.00

Kadıköy İskele Meydanı’nda toplanmaya başlanacak.

11.15

Beşiktas’tan gelen doktorlar ve gönüllüler de Kadıköy grubuna katılacak

Bando gösterisine başlayacak

Halkımıza hepatit hakkında bilgi broşürleri dağıtılılacak

Etkinliğe vakfımız ve derneklerimiz üyesi doktorlarımız, öğretim üyelerimiz, çeşitli mesleklerden hastalarımız, ailelerimiz, çocuklarımız, sanatçı dostlarımız katılacaklar. Ellerimizde bayrağımız, vakıf ve dernek flamaları, hepatit aşılarına, hepatitin tedavi edilebilirliğine dikkat çeken pankartlar ve afişler bulunacaktır.)

11.45

Saygı Duruşu İstiklal Marşı

Kadıköy Atatürk Anıtına Çiçek Koyma

(Türk Karaciğer Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu,

Viral Hepatitle Savaşım Derneği Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak,

Hepatitle Yaşam Hasta ve Hasta Yakınları Derneği Başkanı Dr. Hilal Ünalmış Duda

çiçek koyacaklar.

12.00

Kadıköy İskele Meydanı’nda Guinness Dünya Rekoru etkinliği ( Bu etkinlikte katılımcılar belirlenmiş bir alanda, bir başkan eşliğinde sıra ile üç maymun hareketini yapacaklar. Katılımcıların her hareketi için 10 saniyelik süre tanınacak. Her hareketi 12 kez tekrarlamayı düşündüğümüz için etkinlik tahminen 10 dakika sürecek... Dünyada her 12 kişiden 1'inin hepatitle karşılaştığı açıklandığından 12 sayısına dikkat çekmek istiyoruz... İlgili link ve bilgilendirme www.worldhepatitisalliance.org

 

Benzer Öğeler (etikete göre)

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.